Boligjobordningen – håndværkerfradrag 2016 og 2017

BoligJobordningen videreføres med en række grundlæggende ændringer der skal gøre ordningen mere grøn.

I Garteha er vi meget glade for at det blev aftalt, at der fra 2016 sker en grundlæggende omlægning af BoligJob- ordningen til en ny grøn BoligJobordning med henblik på at understøtte den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen.

Den nye ordning fra 2016 vil give fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens der vil være et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person til håndværksydelser med et grønt sigte.

En række af de nye ydelser der er omfattet af boligjobordningen 2016-2017 er også blandt de ydelser som Garteha kan hjælpe med.

Klimasikring

  • Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger. i fx indkørsel og terrasse. Den permeable belægning kan bestå af armeringsfliser og asfalt, fliser og fuger med vandgennem- trængelige egenskaber oven på et bærelag, der kan bestå af grus, skærver eller kassetter.
  • Kloakarbejder på egen grund
  • Udskiftning af kloakrør
  • Fornyelse og etablering af dræn
  • Udskiftning af opsamlingstank
  • Nedsivningsanlæg
  • Minirensningsanlæg
  • Rodzoneanlæg
  • Højvandslukkere
  • Regnvandsfaskiner

Den nye ordning fra 2016 vil give fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens der vil være et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person til håndværksydelser med et grønt sigte.