Snerydning og vintervedligeholdelse

Er man ansvarlig for en ejendom, og dermed for omgivende arealer, er der en masse forpligtelser som husejer, som mange vælger at outsource.

– Det hænger selvfølgelig sammen med det forholdsvis dyre materiel, der skal til for at løse rydnings- og glatføre-bekæmpelsesopgaven, fortæller  direktør Claus Hansen, Garteha.

– Vi laver vores aftaler med kunderne ud fra de eksakte behov, men altid sådan, at opdragsgiver kan være sikker på at lovgivningen overholdes.

 Garteha klarer også vinterrydningen, saltning og snerydning

– Der er ret præcise love og regler på området (politivedtægten), der fortæller hvordan og hvornår offentligt tilgængelige arealer skal være ryddet og sikre at færdes på.

– Vi påtager os dette ansvar på vore kunders vegne, således at ejendommens ansvarlige eller administrator altid kan sove trygt i forvisning om, at der er styr på den side af sagen, uanset de aktuelle vejrforhold!

– Mange firmaer modtager varer om natten, og derfor kan der være krav om ryddelighed på andre tidspunkter af døgnet, end i dagtimerne, forklarer han videre.

– Men uanset hvornår man kommer til en virksomhed eller ejendom, sætter brugere og gæster stor pris på, at Parkeringsarealerne er tilgængelige, og at der er ryddet og saltet på gangarealer, så man kan færdes sikkert.

Kontakt os for en fast aftale. Så er du altid kan sove trygt i forvisning om, at der er styr på ryddeligheden uanset de aktuelle vejrforhold!

Vinter aftale

Vi nedfælder vores aftale med kunden i en såkaldt vintervedligeholdelsesaftale. Her står eksakt hvad der skal gøres, samt hvornår.

– Endvidere er hele de økonomiske side af sagen fastlagt her, så alle parter ved, hvad der gælder!

– Vi har mange folk i vores faste stab, og vi vil altid vil have den tilstrækkelige kapacitet til rådighed for løsning af opgaverne.