• Ejendomsservice

    Stadig flere firmaer og ejendomsselskaber vælger at outsource plejen og vedligeholdelsen af de udendørs arealer.

Få et tilbud på en plejeplan

Tegn en fast aftale med os om den løbende vedligeholdelse af udenomsarealerne til jeres ejendomme..

Garteha løser mange pasningsopgaver vedr. ejendommenes arealer for virksomheder, institutioner og ejendomsselskaber. – Vi tager os af den løbende renholdelse og pleje af arealerne, ligesom vi etablerer nye anlæg, stier og pladser.

  • Vi sørger for renholdelse og pleje af ejendommens udearealer.
  • Vi beskærer ejendommens træer og buske.
  • Vi etablerer nye stier, bede, pladser og anlæg

Vi tager os af vedligeholdelsen af ejendommens træer og buske. – med en fast aftale sørger Garteha for løbende korrekt pleje, og ikke mindst udtynding og beskæring for at bevare en flot beplantning.

Flot haveanlæg