Garteha søger 2 nye medarbejdere

Boligjobordningen – håndværkerfradrag 2016 og 2017

BoligJobordningen videreføres med en række grundlæggende ændringer der skal gøre ordningen mere grøn.

I Garteha er vi meget glade for at det blev aftalt, at der fra 2016 sker en grundlæggende omlægning af BoligJob- ordningen til en ny grøn BoligJobordning med henblik på at understøtte den grønne omstilling, øget bæredygtighed og klimaindsatsen.

Den nye ordning fra 2016 vil give fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens der vil være et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person til håndværksydelser med et grønt sigte.

En række af de nye ydelser der er omfattet af boligjobordningen 2016-2017 er også blandt de ydelser som Garteha kan hjælpe med.

Klimasikring

  • Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger. i fx indkørsel og terrasse. Den permeable belægning kan bestå af armeringsfliser og asfalt, fliser og fuger med vandgennem- trængelige egenskaber oven på et bærelag, der kan bestå af grus, skærver eller kassetter.
  • Kloakarbejder på egen grund
  • Udskiftning af kloakrør
  • Fornyelse og etablering af dræn
  • Udskiftning af opsamlingstank
  • Nedsivningsanlæg
  • Minirensningsanlæg
  • Rodzoneanlæg
  • Højvandslukkere
  • Regnvandsfaskiner

Den nye ordning fra 2016 vil give fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens der vil være et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person til håndværksydelser med et grønt sigte.

Job: Garteha søger anlægsgartner

Dygtig, arbejdsom og stabil faglært anlægsgartner søges til Anlægsgartnervirksomhed i Karlslunde /Greve.

Vi forventer:

–        At du er faglært anlægsgartner med minimum 3-5 års erfaring, gerne inden for det grå.

–        At du kan arbejde selvstændigt og kan styre en plads.

–        At du har kørekort.

–        At du kan og vil deltage i vintervedligeholdelse.

Vi tilbyder:

–        Arbejde hele året.

–        Gode kollegaer

–        Firmabil

–        Arbejdstelefon og I-pad.

–        Fornuftig løn og ansættelsesvilkår.

–        Alkoholpolitik.

Skulle dette have din interesse modtager vi gerne din ansøgning og cv snarest på mail:

garteha@garteha.dk

Garteha Aps.

 

Sådan arbejder Garteha

Garteha ApS udfører alle typer arbejdsopgaver inden for pleje og vedligeholdelse af grønne områder – uanset områdets størrelse.

Vi tilbyder serviceaftaler med plejeplan, der i hvert enkelt tilfælde tilpasses det pågældende område. Planen beskriver præcist og detaljeret, hvilken pleje der skal udføres, og hvor ofte, så arealet til enhver tid fremtræder velpasset og indbydende.

Ved alle nyanlæg og arbejder der kræver indgreb i eksisterende installationer, udfærdiges tilbud/aftaleseddel der tydeligt beskriver opgavens omfang.

off1Tag os med på råd, det betaler sig.
Vi står også parat med gode råd og anvisninger på renovering, hvis det kan vise sig lønsomt for den langsigtede pleje af udenomsarealerne. Måske kan det svare sig at omlægge anlægget og tjene renoveringen hjem i form af besparelser på efterfølgende vedligehold.

Garteha’s team af kompetente gartnere har mange års erfaring og får løbende kompetent efteruddannelse.

…lad Garteha forestå den fremtidige pleje og vedligeholdelse af udemiljøet – så er du sikker på et godt og professionelt resultat.

Garteha vokser og deler sig i to

Efter 10 års kompagniskab i samme muld er anlægsgartnervirksomheden Gartehas stiftere nu vokset ud af potten og har valgt at omplante virksomheden i to nye bede

Siden den verdensomspændende krise satte ind i 2008 har mange danske virksomheder oplevet at måtte skære lidt af toppen og siderne. Eller er helt gået ud, for nu at blive i plante- sproget.

Men sådan er det ikke gået for den lokale anlægs- gartnervirksomhed Garteha, der siden etableringen i 2002 har haft base i både Karlslunde og Herfølge, hvor de to stiftere Claus Hansen og Lars Teigen også bor privat.

Tværtimod er virksomheden vokset ud af sin potte, og de to stiftere har nu valgt at bruge deres grønne fingre til at dele planten og sætte virksomhedens rødder i to nye bede for at sikre optimale vækstbetingelser for den fortsatte drift af virksomheden og den service, de begge er kendt for at give til deres kunder.

– Vi har dannet et godt parløb gennem årene. Lars er uddannet kloakmester og har fået anlægsgartner- delen med, mens jeg har anlægsgartneruddannelsen og har udvidet med service- opgaver gennem tiden, for- tæller Claus Hansen, der med sin egen administration for nylig er flyttet ind i ErhvervsCentet på Korskildelund i Greve.

Lars Teigens aktiviteter samles i en ny virksomhed under nyt navn, mens navnet Garteha bliver hos Claus Hansen.

– Kunderne følger naturligt med os hver især, over- vejende ud fra, hvem af os der har betjent dem gennem årene. Den personlige kon- takt og den professionelle betjening er vigtig, fortæl- ler Claus Hansen, der vil fokusere på anlægsgartner- virksomheden, herunder sæsonbetonede service- og vedligeholdelses opgaver for private grundejerforeninger, kommuner og staten.